La pell de brau - Espriu


Diversos són els homes i diverses les parles,
i han convingut molts noms a un sol amor.
La vella i fràgil plata esdevé tarda
parada en la claror damunt els camps.
La terra, amb paranys de mil fines orelles,
ha captivat els ocells de les cançons de l'aire.
Sí, comprèn-la i fes-la teva, també,
des de les oliveres,
l'alta i senzilla veritat de la presa veu del vent:
"Diverses són les parles i diversos els homes,
i convindran molts noms a un sol amor."

Salvador Espriu (La pell de brau, 1960)
Diversos son los hombres y diversas las hablas,
y han convenido muchos nombres a un solo amor.
La vieja y frágil plata se convierte en tarde
parada en la claridad sobre los campos.
La tierra, con trampas de mil finas orejas,
ha cautivado a los pájaros de las canciones del aire.
Sí, compréndela y hazla tuya, también,
desde los olivares,
la alta y sencilla verdad de la presa voz del viento:
"Diversas son las hablas y diversos los hombres,
y convendrán muchos nombres a un solo amor."
Salvador Espriu
(La piel de toro, 1960
)


Enlaces

INICI DE CÀNTIC EN EL TEMPLE
  La pell de brau

 

Comentarios